Екипът на Stunt Team Hazard

Мото Клуб Стънт Тийм Хазарт (Stunt Team Hazard) развива дейност в подпомагане, развитие и организиране на мотоциклетни състезания и събития от подобен характер.

Цел на нашето сдружение е популяризирането на мотоциклетния спорт в Община Велико Търново, както и на територията на Република България.

Организирането на максимален брой мероприятия, състезания, шоу програми с търговска и развлекателна цел.

Чрез нас до сега активно се включват в тренировки, състезания и други събития участници от различни възрастови групи (юноши, младежи и мъже от цялата страна, Европа и Русия) с тенденция броят им да се увеличава във времето.

Поради постоянното увеличаване на поддръжниците, членовете в клуба и обновяването на информацията относно това – списъкът не е изложен в сайта. Членовете извън управителния съвет също ще подпомагат техническата част в мероприятията.

  • Георги Трънков – Председател на Мото клуб Stunt Team Hazard
  • Тодор Симеонов – Председател на Българска Национална Стънт Федерация - БНСФ
  • Христо Христов – главен секретар и член на управителния съвет
  • Тихомир Станев- член на управителния съвет
  • Пламен Генчев – член на управителния съвет
  • Венцислав Витанов – член на управителния съвет

Спонсори