Технически регламент на Stunt Battle 2015

1. Правила за провеждане на състезанието

1.1. ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

Състезателите трябва да разполагат с предпазна екипировка:

– Каска, ръкавици, ризница, яке, протектори на лактите, гащи със защита на коленете, затворени обувки без връзки.

1.2. До състезанието се допускат мотоциклети от категория Sport bike и Supermoto с работен обем на двигателя над 400 кубика независимо от количеството на цилиндрите или мощността.

2. Етапи на състезанието

2.1. Свободна тренировка (опознавателна обиколка на трасето)

2.2. Квалификация – служи за оценка на индивидуалното ниво на майсторство на всеки състезател и се провежда с цел да се определят десетте най –силни (топ 10)

Състои се от 4 базови упражнения:
rolling burnout – каране с постоянно буксуваща гума и завъртане около 2 конуса- за време
slow wheelie – каране на задна гума на разстояние 30 м. за времe
stoppie – спиране на предна гума на дължина с предварително ускорение от 30 м. и определяне на дистанцията за спиране на разстояние

Внимание: (в случай на неблагоприятни метеорологични условия – дъжд или лошо качество на трасето- свойствата на сцепление с конкретното пътно покритие по решение на главния организатор и главния съдия – упражнението спиране на дължина stoppie ще бъде заменено със speed circle

speed circle – каране в кръг на задна гума за време

2.3. Фристайл – основна програма 5 мин. – служи за показването на най- силните спортисти които участват в състезанието.

Фрестайла се състои от:

• 30 сек. – за загряване и приветсване на зрителите
• 4 минути – основно представяне на състезателя
• 30 секунди за завършване на програмата

3. Оценка

Задължителните квалифиционни задължения и фристайл се оценяват от съдиите по следния начин:

3.1. Квалификация

• rolling burnout – силово въртене около предното колело (буксуване) изпълнява се около 2 поставени на трасето конуси на разстояние 5 метра един от друг. Времето за изпълнение на упражнението е 30 секунди. Начислява се една точка за всеки пълен кръг около единия конус.
• slow wheelie – преминаването на дистанция от 30 метра на задна гума за време, като се начислява една точка за 1 секунда бавно каране на задна гума (колкото по бавно толкова повече точки)
• stoppie – преминаване на предна гума с предварителна засилка от 30 метра последваща дистанция за спиране – начислява се 1 точка за всеки метър
• speed circle – каране на задна гума в кръг- 30 секунди време за изпълняване на упражнението като се начислява по 1 точка за всеки полукръг.

3.2. Фристайл

Сложност на триковете – максималното количество на отсъдени точки 30, минимално 0

Колкото по сложно е изпълнението на дадения трик – толкова по висока е оценката. Оценяват се правилното и чисто изпълнение на трика в дадената категория. Най- много точки получава състезателя който е изпълнил трика най- правилно и чисто.

За падане на състезателя от мотоциклета се отнемат 5 точки. За незавършен трик – 2 точки

РАЗНООБРАЗИЕ НА ТРИКОВЕ

В Дадената категория се оценяват 4 базови упражнения- максималното количество точки 40
За всяко базово упражнение максимално дадени точки- 10

• изпълнение на трикове на задна гума: 0 – 10 точки
• изпълнение на трикове на предна гума: 0 – 10 точки
• изпълнение на трикове при каране на предна гума около оста си: 0 – 10 точки
• акробатически елементи: 0 – 10 точки

ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ, ИНДИВИДУАЛНОСТ И СТИЛ

В дадената категория се оценява индивидуалността и стила на състезателя. Това как той може да разгорещи зрителите, да го порази със своя уникален подбор на трикове и стил

Максимална оценка 20 точки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТА НА ЕТАПА И РЕЗУЛТАТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

МЕСТАТА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПО СУМАТА НА ТОЧКИТЕ получени в квалификацията и фристайла. Победителя на кръга се счита състезателя събрал най- голяма сума от точки. Състезателят показал втори резултати заема второ и т.н

ВНИМАНИЕ! В случай на еднакво количество точки на двама и повече състезатели се организира допълнителна битка- stoppie НА ДЪЛЖИНА или друго базово упражнение.

Победител на кръга се счита състезателят който е победил в допълнителното единоборство.
На всеки кръг от състезанието- състезателите заели от 1- 10 място се начисляват точки по схема:

• 1 място ………. 20 точки
• 2 място ………. 15 точки
• 3 място ………. 12 точки
• 4 място ………. 10 точки
• 5 място ………. 8 точки
• 6 място ………. 6 точки
• 7 място ………. 5 точки
• 8 място ………. 4 точки
• 9 място ………. 3 точки
• 10 място ………. 2 точки
• 11 място < .......... 0 точки

Местата на състезателите се определят по сумата от точки които са събрали от всички кръгове. Състезателят събрал най много точки се счита за победител

В случай на дублиране на резултата за победител се счита състезателя който е получил най много точки на последния етап на шампионата.

4. Съдийство

4.1. В състава на журито влизат 3- ма съдии – главен плюс още двама, които се назначават от организатора на събитието. Двама съдии оценяват по една категория а главният съдия оценява две

Съдия 1 – оценява сложността на триковете

Съдия 2 – оценява разнообразието на триковете

Съдия 3 (Главен съдия) – оценява изпълнението на триковете, техника и чистота на изпълнение на триковете. Привлекателност, индивидуалност, стил

СЪДИИ могат да бъдат състезатели не приемащи в момента участие в състезанието като участници и претенденти за титла. Или други компетентни лица в дадената област.

5. Награден фонд

5.1. Наградният фонд е 5 000 € и ще бъде разпределен по следния начин:

• 1 място – 2 300 €
• 2 място – 1 200 €
• 3 място – 900 €
• 4 място – 400 €
• 5 място – 200 €

ВНИМАНИЕ! Спечелената сума от наградният фонд ще бъде преведена по банков път за което е необходимо, когато попълвате формулярът за участие да попълните точно данните на банковата сметка по която бихте желали да бъде преведена. Отговорност за неточно попълнени данни от ваша страна не носим!

6. Технически изисквания за мотоциклетите

6.1. Към участие в шампионата се допускат всеки сериен както и специално подготвен мотоциклет от категория Sport bike както и supermoto с работен обем над 400 куб см. без значение от цилиндрите и мощността.

Критериите за допускане на мотоциклета до участие са:

Мотоциклета на участника трябва да бъде технически изправен:
• Тоест да не тече масло, бензин или спирачна течност
• Да има изправни предни и задни спирачки, ръкохватки на кормилото и други ръчки които се намират на него. Също така страничните степенки за краката на шофьора и пасажера трябва да имат закръглени окончания.
• Свето техническите прибори трябва да бъдат залепени със монтажно тиксо или демонтирани от мотоциклета.
• Стартовият номер се разполага отпред на предния оптекател на мотоциклета

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ

Техническия оглед на мотоциклетите на участниците се осъществява преди началото на свободните тренировки. При излизане на площадката на техническия оглед мотоциклетите се представят подготвени съгласно изискванията на настоящия регламент. Техническия оглед е задължителен за всички състезатели. На техническия оглед също се проверява и спортната екипировка на спортистите.

Самото представяне на мотоциклета за технически оглед пред организатора се тълкува като факт че мотоциклета е подготвен съобразно изискванията от техническия регламент и настоящите правила.

ВНИМАНИЕ! Не се допускат мотоциклети с лош външен вид.

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

• отсъствие на застрахователна полица- не се допуска до участие в състезанието
• не преминаване на техническия оглед – не се допуска до участие
• отказ от официалната реклама на състезанието- недопускане до участие
• забавяне на старта или финала с повече от 30 секунди – дисквалификация или отнемане на точки
• отсъствие по неуважителни причини от официални мероприятия – отнемане на контролни точки
• неявяване на награждаване по неуважителни причини- лишаване от награден фонд
• за некоректно поведение спрямо организатора, зрителите, спонсорите, пресата, телевизията – глоба в размер на 100 евро или дисквалификация от шампионата.
• опасно управление или грубо каране спрямо останалите участници- предупреждение или дисквалификация от състезанието

Всеки такъв случай се приема от организатора като не спортсменско поведение и се взима в предвид допускането му към следващо организирано мероприятие от същия организатор!

Спонсори