Регламент на Stunt Battle 2015

1. Общи положения

1.1. Състезанието по стънт се провежда с цел развитие на този спорт и открояването на най – способните състезатели в Света.

 

2. Ръководство и организация

2.1. Контрола, подготовката и провеждането на съревнованието се осъществява от „Мото Клуб СТЪНТ ТИЙМ ХАЗАРТ„ (Moto Club Stunt Team Hazard) наричан по нататък организатор.

2.2. Всички правила на шампионата като цяло и образуващите го елементи в това число на професионално заснемане, видео и фото снимки касаещи се самият шампионат или всяко друго интегрирано в него събитие- каквато и да е форма – ръкописна, полиграфическа, електронна или друга – принадлежат на организатора.

 

3. Регистрация на участници

3.1. Заявки за участие в шампионата се приемат в сайта: www.stuntoffice.com в менюто „заявки за участие“.

 

4. Условия за допускане на участници

4.1. За участие в шампионата състезатели могат да бъдат участници навършили 16 години.

ВНИМАНИЕ: Състезатели не навършили 18 години са задължени да представят на организатора нотариално заверено разрешително от родителите с което потвърждават, че знаят и не възразяват участието на детето си в състезанието.

4.2. Всички състезатели трябва да предоставят

– документи за самоличност
– медицинска застраховка. Медицинска полица, за травми при нещастен случай която дава право на участие в съревнование по мотоспорт със застрахователна сума покриваща не по малко от 2 500 € (5 000 лева.)

4.3. С подписа си за заявка състезателят се задължава

– да изпълнява правилата на шампионата
– освобождава главния организатор и членовете на клуба от отговорност за евентуални щети свързани с неговия мотоциклет и здраве и причинени от когото и да е или чиято и да е вина. По време на провежданите тренировки а също така и останалите мероприятия провеждащи се в рамките на шампионата.

ВНИМАНИЕ: По мнението на съдийската комисия ако състезателите не притежават достатъчно умения за шампионата в това число не носят и необходимите документи и екипировка – не се допускат до участие!

 

5. Вноски за участие

5.1. Участниците са освободени от задължението да платят вноски за участие!

 

6. Стартови номера. Реклама

Стартовият номер се дава на участника от организатора при неговата регистрация на първия етап от състезанието и не се променя до награждаването.

Участниците имат право да изберат свой любим състезателен номер. При дублиране на избор на номер – първият посочил номера ще има право да се представи с него.

Стартовият номер както и всички други надписи отнасящи се към официалната реклама на шампионата трябва да бъдат поставени на мотоциклета до началото на свободните тренировки.

В случай че организатора е предвидил рекламни тениски , облекла… шапка и други, които също се отнасят до официалната реклама на шампионата – носенето им на официалните мероприятия на шампионата, такива като- представянето,награждаване, интервюта с медии- пресконференции и др. е задължително!!

ВНИМАНИЕ! Всяка неодобрена от организатора реклама на територията на шампионета е забранена!

Спонсори